Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2022

Thiện ác phân minh được hoàn thiện bởi nghệ nhân

Tượng quan âm nu tùng du sam nguyên khối chế tác bởi nghệ nhân

Tượng đạt ma thiền định xông trầm kết hợp với dụng cụ xông nghệ thuật

Lũa nghệ thuật gỗ tự nhiên dáng phiêu

Bái phật gõ nhai bách thơm tự nhiên hoàn thiện bởi nghệ nhân Trung Quốc

Thiềm thừ xông trầm được chế tác trên khối nu hương gai tự nhiên

Bình trang trí gỗ cẩm vân quái đẹp độc không thể rời mắt

Bình trang trí gỗ thủy tùng đa sắc mới tiện xong

Quả chum phú quý thủy tùng đỏ vân chun có hoa nu mới rớt giàn thơm nức